Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba auly v ZŠ Fantova
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zakázka řeší výběr dodavatele stavebních prací pro realizaci akce "Přístavba auly v ZŠ Fantova" v Kaplici.
Stávající objekt základní školy se skládá ze dvou hlavních třípodlažních pavilonů a dále tři přízemních pavilonů tělocvičny, jídelny a dílen. Všechny pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. Na stávajícím pavilonu dílen s jedním nadzemním podlažím je navržena nástavba dalšího podlaží. Do nástavby bude situována multimediální učebna, kde bude probíhat výuka přírodních věd a řemesel a dále menší učebna pro výuku jazyku. Mimo výuku bude velká učebna sloužit jako studovna a mohou se zde pořádat přednášky a školení pro personál, vystoupení žáků nebo setkání rodičů žáků. Menší učebnu bude moci před a po vyučování využívat školní družina. Součástí nástavby je dále hygienické zázemí učeben a sklad pomůcek a nábytku. Ve větší z učeben bude zřízena malá kuchyňka pro případné občerstvení. Schodiště pro přístup do nástavby je umístěno do připojovacího krčku mezi pavilonem a spojovací chodbou. Krček bude rozšířen a bude zde instalována plošina pro bezbariérový přístup do nástavby. V atriu mezi pavilonem a chodbou bude dále zřízeno nouzové únikové schodiště ocelové konstrukce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.08.2021 13:00
Datum zahájení: 20.07.2021 23:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: