Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Kaplice- Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 23.05.2022 15:00
Projektová dokumentace Slovanský dům
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 13.05.2022 11:00
Poptávkové řízení - správce hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 22.04.2022 10:00
Lesní hospodářský plán
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 04.04.2022 11:00
Lesní hospodářské osnovy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 01.04.2022 11:00
Přístavba auly v ZŠ Fantova
podlimitní Zadáno 20.07.2021 31.08.2021 13:00
Novostavba víceúčelové sportovní haly "Bělidlo" 2021
podlimitní Zadáno 22.06.2021 30.07.2021 08:30
Revitalizace zeleně ve městě Kaplice; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013800
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 29.06.2021 08:00
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45
podlimitní Zadáno 13.05.2021 31.05.2021 14:00
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
podlimitní Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 14:00
Vodní nádrž "Lesní rybník" a Vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník
podlimitní Zadáno 30.04.2021 31.05.2021 08:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Na Vyhlídce a Českobudějovická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 21.04.2021 11:00
Výměna svítidel VO ve městě Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 20.03.2020 11:00
Pořízení lesnické techniky - traktor pro práci v lese
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 27.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››