Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
Mateřská škola Kaplice, 1.máje 771 70922616
Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643 07537328
Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221 60630108
Město Kaplice 00245941
Technické služby Kaplice spol. s r.o. 63907992
Základní škola Kaplice, Fantova 446 00583634
Základní škola Kaplice, Školní 226 00583669