Profil zadavatele: Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643

  • Název: Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643
  • IČO: 07537328
  • Adresa:
    Nové domky 643
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_29.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení