Veřejné zakázky města Kaplice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kaplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“
podlimitní Hodnocení 31.05.2021 16.06.2021 09:30
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45
podlimitní Vyhodnoceno 13.05.2021 31.05.2021 14:00
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
podlimitní Vyhodnoceno 12.05.2021 28.05.2021 14:00
Vodní nádrž "Lesní rybník" a Vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník
podlimitní Hodnocení 30.04.2021 31.05.2021 08:00
všechny zakázky