Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodní nádrž "Lesní rybník" a Vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 31.05.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016