Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodní nádrž "Lesní rybník" a Vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 31.05.2021 08:00
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
podlimitní Hodnocení 29.03.2021 16.04.2021 12:00
Výměna svítidel VO ve městě Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 20.03.2020 11:00
Pořízení lesnické techniky - traktor pro práci v lese
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 27.11.2019 10:00
Obnova povrchu a bezpečné oplocení hřiště u ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 19.08.2019 11:00
Ústřední vytápění a DPS v objektu Horská 5 v Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019
Opravy sociálního zařízení ve škole ZŠ Školní
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 10:00
Výměna stoupaček v ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 24.05.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016