Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba auly v ZŠ Fantova
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2021 31.08.2021 13:00
Novostavba víceúčelové sportovní haly "Bělidlo" 2021
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2021 30.07.2021 08:30
Revitalizace zeleně ve městě Kaplice; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013800
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 29.06.2021 08:00
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45
podlimitní Zadáno 13.05.2021 31.05.2021 14:00
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
podlimitní Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 14:00
Vodní nádrž "Lesní rybník" a Vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník
podlimitní Zadáno 30.04.2021 31.05.2021 08:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Na Vyhlídce a Českobudějovická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 21.04.2021 11:00
Výměna svítidel VO ve městě Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 20.03.2020 11:00
Pořízení lesnické techniky - traktor pro práci v lese
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 27.11.2019 10:00
Obnova povrchu a bezpečné oplocení hřiště u ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 19.08.2019 11:00
Ústřední vytápění a DPS v objektu Horská 5 v Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019
Opravy sociálního zařízení ve škole ZŠ Školní
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 10:00
Výměna stoupaček v ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 24.05.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016