Veřejná zakázka: UL.GEN. FANTY, ETAPA II KAPLICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 42
Systémové číslo: P24V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 14.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UL.GEN. FANTY, ETAPA II KAPLICE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Stavba bude realizována na území Města Kaplice. Jedná se o ulici Gen. Fanty od křižovatky ul. Lidická a Omlenická a v severní části její blízké okolí (vlevo k ul. Školní a vpravo podél polikliniky a za polikliniku, ve směru k ul. Na Vyhlídce). Cílem stavby je zlepšení technického stavu vodohospodářských sítí k zásobení obyvatel pitnou vodou a pro odvedení odpadních vod (splaškových a dešťových). Dále budou provedeny stavební úpravy parteru uvedené komunikace. Celkem se jedná o následující stavební objekty:
SO 2001 BOURACÍ PRÁCE
SO 2003 KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ
SO 2101 VĚTEV A1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 2102 VNITROBLOK FANTOVA
SO 2106 CHODNÍKY
SO 2301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ULIČNÍ VPUSTI, ŽLABY, PŘÍPOJKY
SO 2302 KANALIZAČNÍ ŠACHTY (ÚPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ/NOVÝ POKLOP)
SO 2303 VODOVOD (ÚPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ-ŠOUPĚ /HYDRANT / ŠACHTA)
SO 2401 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO 2410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 2802 ODHUMUSOVÁNÍ
SO 2805 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVOU
SO 2806 VÝSADBA KEŘŮ A STROMŮ
SO 2902 MOBILIÁŘ
Kompletní popis prováděných prací je obsažen v přiložené projektové dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Název odboru: administrace VZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy