Profil zadavatele: Město Kaplice

  • Název: Město Kaplice
  • IČO: 00245941
  • Adresa:
    Náměstí 70
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00245941

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT infrastruktury a licencí pro zvýšení kybernetické bezpečnosti
nadlimitní Zadáno 08.01.2024 08.02.2024 13:00
Oprava povrchu atletické dráhy - retopping
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 25.05.2023 11:00
Zpracování zadávacích podmínek pro VZ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 20.04.2023 13:00
Pohorská ul. - obnova vodovodu a osazení požárního hydrantu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 05.04.2023 11:00
Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Kaplice- Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 23.05.2022 15:00
Poptávkové řízení - správce hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 22.04.2022 10:00
Lesní hospodářský plán
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 04.04.2022 11:00
Lesní hospodářské osnovy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 01.04.2022 11:00
Revitalizace zeleně ve městě Kaplice; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013800
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 29.06.2021 08:00
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45
podlimitní Zadáno 13.05.2021 31.05.2021 14:00
Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 27.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016