Profil zadavatele: Město Kaplice

  • Název: Město Kaplice
  • IČO: 00245941
  • Adresa:
    Náměstí 70
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00245941

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
podlimitní Hodnocení 29.03.2021 16.04.2021 12:00
Výměna svítidel VO ve městě Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 20.03.2020 11:00
Pořízení lesnické techniky - traktor pro práci v lese
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 27.11.2019 10:00
Obnova povrchu a bezpečné oplocení hřiště u ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 19.08.2019 11:00
Ústřední vytápění a DPS v objektu Horská 5 v Kaplici
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019
Opravy sociálního zařízení ve škole ZŠ Školní
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 10:00
Výměna stoupaček v ZŠ Fantova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 24.05.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016