Profil zadavatele: Mateřská škola Kaplice, 1.máje 771

  • Název: Mateřská škola Kaplice, 1.máje 771
  • IČO: 70922616
  • Adresa:
    1. máje 771
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení