Profil zadavatele: Technické služby Kaplice spol. s r.o.

  • Název: Technické služby Kaplice spol. s r.o.
  • IČO: 63907992
  • Adresa:
    Bělidlo 180
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení