Profil zadavatele: Základní škola Kaplice, Fantova 446

  • Název: Základní škola Kaplice, Fantova 446
  • IČO: 00583634
  • Adresa:
    Gen. Fanty 446
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení