Profil zadavatele: Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221

  • Název: Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221
  • IČO: 60630108
  • Adresa:
    Nové domovy 221
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení