Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Novostavba víceúčelové sportovní haly "Bělidlo" 2021
Odesílatel Jindřich Kotrch
Organizace odesílatele Město Kaplice [IČO: 00245941]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2021 13:06:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
na základě Vaší žádosti Vám byl zaslán výkaz výměr v editovatelné podobě e-mailem a dále i datovou schránkou.
S pozdravem
zástupce zadavatele
CORPORIN s.r.o.
JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel