Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Novostavba víceúčelové sportovní haly "Bělidlo" 2021
Odesílatel Jindřich Kotrch
Organizace odesílatele Město Kaplice [IČO: 00245941]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2021 11:42:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ZD ze dne 20.07.2021 zadavatel poskytuje vysvětlení ZD formou dotaz - odpověď:
Dotaz č.1
Zadávací dokumentace – bod 9.1 Struktura nabídky – 6. Zadavatel požaduje doložit technické listy a popis výrobků gastro technologie. V projektu ani výkazu výměr jsme žádné gastro nenašli.

Odpověď zadavatele:
Uvedeno nedopatřením.
V bodě 9.1 Struktura nabídky – čl. 6. se věta ... Zadavatel požaduje doložit technické listy a popis výrobků gastro technologie... vypouští.

S pozdravem
zástupce zadavatele
CORPRORIN s.r.o.
JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel