Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Novostavba víceúčelové sportovní haly "Bělidlo" 2021
Odesílatel Jindřich Kotrch
Organizace odesílatele Město Kaplice [IČO: 00245941]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2021 13:07:00
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze zasílám vysvětlení ZD č. 1
S pozdravem
zástupce zadavatele
CORPRORIN s.r.o.
JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_1_Kaplice.pdf (269.79 KB)
- D.1.4.d.1 - TZ.pdf (103.18 KB)
- Z55609_0_Technicka_specifikace.pdf (1.01 MB)