Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je zadávána v Koncesním řízení, nikoliv v Užším řízení. V současné době profil zadavatele nepodporuje elektronické zadávání v Koncesním řízení.

Předmětem koncesního řízení je provozování vodovodní a kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví zadavatele, a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)
Kontakt: Ing. Eva Horecká
e-mail: horecka@gplinvest.cz
tel: 702 186 896
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.09.2019 10:00
Datum předložení nabídky: 27.11.2019 10:00
Datum zahájení: 13.08.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: