Veřejná zakázka: Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7
Systémové číslo: P19V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-028203
Datum zahájení: 13.08.2019
Žádost o účast podat do: 16.09.2019 10:00
Nabídku podat do: 27.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Město Kaplice – výběr provozovatele vodohospodářského majetku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je zadávána v Koncesním řízení, nikoliv v Užším řízení. V současné době profil zadavatele nepodporuje elektronické zadávání v Koncesním řízení.

Předmětem koncesního řízení je provozování vodovodní a kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví zadavatele, a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 238 411 260 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky