Veřejná zakázka: Poptávkové řízení - správce hřbitova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25
Systémové číslo: P22V00000003
Datum zahájení: 07.04.2022
Nabídku podat do: 22.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poptávkové řízení - správce hřbitova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem poptávkového řízení je zajištění služeb pro provozovatele pohřebiště – město Kaplice, na veřejných pohřebištích v Kaplici a Blansku. Správce pohřebišť je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a Řádem veřejného pohřebiště města Kaplice.
Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:
Pohřbívání, provádění exhumací, výkopové práce související s pohřbíváním, popř. exhumací pozůstatků, u vsypu předat nájemci vsypové místo, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných pozůstatků, pronájem hrobových míst, vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků, správu a údržbu pohřebiště.
Povinnosti a činnosti správce v souvislosti s nájmem hrobových míst:
Zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště.
Předat nájemci hrobového místa plošně vyznačené a číselně označené hrobové místo.
Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště.
Je povinen provádět úklid celého areálu hřbitova včetně sekání, shrabání a odvozu trávy nebo sněhu v závislosti na ročním období, úklid prostoru kolem smuteční síně. Zajišťuje odemykání a zamykání hřbitova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Název odboru: administrace VZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky