Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba auly v ZŠ Fantova
Odesílatel Miroslav Homolka
Organizace odesílatele Město Kaplice [IČO: 00245941]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2021 22:01:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Skladba S2 je v původním rozpočtu správně 60mm minerální vata plus 220mm EPS (výkres D1.1.b-06 svislý řez).


Přílohy
- OPRAVA_Zadávací dokumentace .pdf (255.32 KB)
- OPRAVA_Přístavba auly v ZŠ Fantova_soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k ocenění.xlsx (286.06 KB)
- ÚPRAVA_SOD Přístavba auly v ZŠ Fantova.doc (227.00 KB)