Veřejná zakázka: HÁJENKA MĚSTA KAPLICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P21V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.05.2021
Nabídku podat do: 28.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HÁJENKA MĚSTA KAPLICE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Zakázka řeší výběr dodavatele stavebních prací pro realizaci akce HÁJENKA MĚSTA KAPLICE.
Objekt Hájenky představuje zděnou stavbu tvaru písmene U, částečně podsklepenou, s obytným přízemím a podkrovím a technickým zázemím pro hajného velikosti 4+1 včetně sociálního zázemí a pracovnou hajného s pokojem a soc. zařízením, s garáží pro 2 osobní automobily a sklady. V suterénu částečně podsklepeného objektu je navržen sklad. Na pozemku bude i zpevněná odstavná plocha pro 2 osobní automobily. Hlavní vstup do objektu bude z prostoru dvora. Území dvora bude rovinné, přístup k objektu bude po stávající zpevněné místní komunikaci vedoucí podél jihovýchodního průčelí objektu, od které je hlavní přístup na pozemek. Objekt Hájenky bude napojen na nově vybudovaný vrt, likvidace odpadních vod je navržena čistírnou odpadních vod s přepadem do stávajícího obnoveného biotopu. Elektrická energie bude připojena z místní infrastruktury uložené v komunikaci. Před stávajícím vjezdem na pozemek bude zbudována zpevněná plocha, která bude pokračovat k dvojgaráži. Vytápění objektu bude pomocí tepelného čerpadla vzduch voda a kachlového sporáku o výkonu do 10 kW. Sporák nebude propojen s tepelnou soustavou.
Objekt Hájenky bude zastřešený sedlovou střechou o sklonu 45°.
Na pozemku pro stavbu Hájenky se nacházelo zbořeniště stavby, která v minulosti sloužila různým účelům včetně vojenských. Pro zajištění bezpečnosti veřejnosti bylo toto zbořeniště samostatně sanováno základními zemními pracemi a byly provedeny některé návazné stavební práce.
Tyto činnosti jsou zachyceny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k ocenění.
Na staveništi byl proveden průzkum radonového rizika s výsledkem – vysoký radonový index.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky