Profil zadavatele: Město Kaplice

  • Název: Město Kaplice
  • IČO: 00245941
  • Adresa:
    Náměstí 70
    38241 Kaplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00245941

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení