Veřejná zakázka: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13
Systémové číslo: P21V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka řeší výběr dodavatele stavebních prací pro realizaci akce Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č. p. 45.
Objekty, které jsou předmětem realizace projektu se nacházejí při severovýchodním rohu náměstí v Kaplici na pozemcích p. č. 185 a p. č. 184. Jedná se o objekt původní historické zástavby domů na náměstí v Kaplici. K hlavnímu objektu přiléhá zadní dvorní trakt, který je propojen s hlavní budovou propojovacím krčkem. Zadní trakt a propojovací krček doznaly novodobých stavebních úprav. Z východní a západní strany jsou k objektu přimknuty zadní strany sousedních objektů, jak to bylo v minulosti běžné. Hlavní vstup do objektu je z prostoru náměstí, přes vstupní vrata. Další vstup je vchodovými dveřmi z prostoru dvora. K zadnímu vstupu je umožněn volný přístup z místní komunikace vedoucí na severní straně zadních traktů místních domů. Tento přístup slouží zároveň jako příjezd k zadnímu traktu a umožňuje zásobování pronajatých prostor v přízemí, kde je provozován místní bufet.
Objekt je ve vlastnictví investora. Objekt patří do souboru budov podléhající ochraně městské památkové zóny.
V současné době jsou prostory v přízemí objektu a zadní trakt v pronájmu a slouží ke komerčním účelům. V přízemí jsou ještě situovány veřejné záchodky, které budou přemístěny na jiné místo ve městě. Prostory v patře a podkroví jsou v současné době bez využití. Prostory byly naposledy využívány pro katastrální úřad města Kaplice.
Celý objekt bude v rámci přestavby změněn na prostory pro trvalé bydlení - chráněné bydlení. V 1NP budou pouze ponechány prostory pro provoz stávajícího bistra, včetně jeho zázemí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky