Veřejná zakázka: Výměna svítidel VO ve městě Kaplici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9
Systémové číslo: P20V00000001
Datum zahájení: 02.03.2020
Nabídku podat do: 20.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna svítidel VO ve městě Kaplici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je výměna svítidel v rozsahu dle technické dokumentace tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a splnění požadavku poskytovatele dotace. Technická dokumentace obsahuje konkretizaci rozsahu zakázky s využitím čísel stožáru veřejného osvětlení uvedených v pasportu veřejného osvětlení. Veřejná zakázka je dále specifikována v návrhu smlouvy, v příloze č. 1 Návrhu smlouvy - položkovým rozpočtem, v příloze č. 2 Návrhu smlouvy
Součástí dodávky je výměna 146 ks svítidel, rekostrukce RVO, demontáž stávajících výložníků, zpracování revizní zprávy, doplnění 1 sloupu VO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 791 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz) osobně, poštou v listinné podobě

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky